Torsdagen den 28 september 2023

Tennisklubben

Regler vid BTK:s Tennisbana 

Med medlem likställs den som betalat avgift för året (medlems/fastighetsavgift till Barnviks samfällighetsförening. Icke-medlem i samfälligheten betalar en avgift för att få använda tennisbanan). Medlem har rätt att när spelplan för kommande vecka sätts upp (ca en vecka i förväg) boka två speltider på denna. Max två (2) timmar varje bokning. När dessa timmar spelats får medlem boka ytterligare två (2) timmar om ledig tid finns.
Speltid som inte är förhandsbokad kan nyttjas av medlem utan förhandsbokning om ingen bokat tiden 5 minuter före speltidens början.

Vid all speltid ska den som spelar ha antecknat sig på listan före speltidens början. Om två medlemmar vill nyttja tiden ska den som senast spelat på banan avstå.

Innan speltiden är slut ska banan sopas med släpborste och linjerna sopas rena så efterföljande spelare har en spelklar bana. Vid behov, när exempelvis gropar uppstår, ska välten användas.

Medlem får inte låna ut sin nyckel till tennisbanan till annan person som inte betalt avgift.

Kontaktperson för tennisbanan t.ex. nycklar: Håkan Lundström.