Onsdagen den 4 augusti 2021

Publicerad 2021-02-21

Valberedningen söker intressenter till styrelsen

Vill du bidra till Barnviks samfällighetsförening!


Vill du bidra till Barnviks samfällighetsförening!
Du kan nu anmäla intresse för att i ingå i styrelsen. Nya styrelseledamöter och suppleanter väljs på den årliga föreningsstämman. Kontakta valberedningen så fort som möjligt.
Vänlig hälsning valberedningen
Maria Eksmyr, maria.eksmyr@gmail.com
Maria Axelsson, mariaxon@hotmail.com