Onsdagen den 4 augusti 2021

Publicerad 2021-05-24

Ny vägbeläggning

Ny vägbeläggning inom samfälligheten

Beslut om ny vägbeläggning inom hela området har fattats.

Arbetet med förberedelser kommer sätta igång inom kort. t.ex. dikning.