Fredagen den 21 februari 2020

Publicerad 2020-02-02

Vill du delta i styrelsearbetet - Info från valberedningen

Bidra till driften av vår samfällighetsförening!

Anmäl intresse till valberedningen. I styrelsen hanteras hamnarbete, vägskötsel, ekonomi, information, planera arbetsdagar och föreningsstämma med mera. Medlem som loggar in hittar info om valberedningen via länken "Föreningsstämma, medlemsregister, stadgar osv".