Tisdagen den 15 oktober 2019

Publicerad 2019-10-07

Förslag till föreningsstämma


Enligt stadgarna kan medlem i föreningen lämna motion (förslag) till föreningsstämman som rör föreningens verksamhet. Motion ska lämnas till styrelsen senast under januari månad.