Fredagen den 21 februari 2020

Föreningsstämma i april

Publicerad 2020-02-02

Föreningsstämma ska genomföras i april månad. Styrelsen återkommer så snart som möjligt med datum och kallelse.

Vill du delta i styrelsearbetet - Info från valberedningen

Publicerad 2020-02-02

Bidra till driften av vår samfällighetsförening!